torsdag 21 februari 2019

Bostadsområdet
Ett bostadsområde strax utanför en medelstor stad i Sverige har drabbats av kommunens misstag.
Ett bestlut om att bygga ut en kombiterminal togs år 2010 och tvingade de boende till försäljning (eller erbjöd som det står på stadens sida). Det överklagades och 26 hushåll flyttade tillslut.
Idag bor det tre stycken tappra själar kvar i området och de vill inte flytta.
Kommunen har idag ingen plan för vad de ska göra med området, men rivning har diskuterats.

Man undrar lite hur kommunen tänkte. Varför nu inte hyra ut bostäderna istället för att riva när denna kombiterminal inte blev av?
Tomt står allt nu i alla fal...

lördag 16 februari 2019

Torpet

Med två mil till närmsta samhälle ligger en liten by med tre hus.
Två är bebodda (permanentboende) och ett är övergivet.