tisdag 21 april 2015

Den övergivna byn

En liten by i Närke, som ligger vid en återvändsplan, har blivit nästintill övergiven.
Byn är uppbyggd kring en glasindustri som anlades där 1897. Men redan 1903 brann bruket ned.
Sedan fanns det en tråddragerifabrik, där man föberedde tillverkning av spik. Men även tråddragerifabriken brann ned till grunden 1958.
I dagsläget så finns det en ny fabrik i byn där man fortfarande tillverkar spik.

År 2000 bodde det 59 människor i byn, men 2005 avskrevs byn som småort. Vilket innebar att det då bodde färre än 50 människor där.

Förfallet i byn är påtagligt sedan jag var där första gången 2008.
Endast ett hus var öppet, på baksidan, och ingen skadegörelse var gjord.
Idag har de flesta husen blivit av med både tak och fasad. Jag antar att det har blivit skrotpengar.
Husen är tomma, mögliga skal.måndag 20 april 2015

Snett och vint


Efter en liten grusvägen i Västmanland ligger denna lilla gård.
Ett litet hus med ett rum och kök, och tillhörande lada.