söndag 28 oktober 2018

Med halvan borta

Ett timmerhus som bara har halva sin stolthet kvar, men kämpar in i det sista.
lördag 13 oktober 2018

Skogens skrot
Nedanför slänten, där det en gång i tiden har legat en gård.