fredag 21 oktober 2016

Fasta paviljongen
Den fasta paviljonen öppnade 1912 och ritades av Ture Stenberg (som även har ritat andra stora vackra byggnader runt om i Sverige).
Under 1912 var den fasta paviljongen en av två i säkerhetsavdelningar i Sverige. Den andra låg i Västervik.
Paviljongen var till för svårt psykiskt sjuka människor som begått grova brott.

1989 stängdes paviljongen och 2002 brann hela vindsvåningen.

måndag 17 oktober 2016

Eternithuset
Ett supermysigt, normalstort hus vid en vältrafikerad landsväg.
Det har förmodligen varit tomt sedan 70-talet.

fredag 7 oktober 2016

Rasområdet

I det gamla så kallade rasområdet i Grängesberg har tidigare byn legat.
Allt var uppbyggt kring gruvdriften.

Det var på 1700-talet som gruvras i området började dokumenteras, men inte förräns  1913 som man upptäckte en stor spricka i marken.
1928 var sprickan så enorm så att den hade delat hela Grängesberg centrum i två delar. Och risken för att allt skulle ramla ned i ett hål. Man började då planera för en evakuering av befolkning och byggnader.
På 70-talet hade man flyttat järnvägsstationen, skola, kyrka och sjukhus som var de sista byggnaderna i området.
Gruvan lades ned 1989.