fredag 30 maj 2014

Skidanläggningen

Skidanläggningen lades ned 2010 och 2012 köpte kommunen husen av ett konkursbo för att förebygga att kriminell verksamhet skulle bosätta sig där. Det hotades samtidigt av rivning.Nu 2014 står husen fortfarande.


torsdag 29 maj 2014

Sulfitfabrikens område

Ett område där det en gång i tiden (1889-1970) legat en sulfitfabrik och ett sågverk.
Man rev fabriken 1972 och spred ut rivmassorna över området.
Det som finns kvar idag är det nyare massamagasinet (som används som förvaring av sand osv) och el- och snickarverkstaden. Den gamla kraftstationen och grunderna finns även de kvar.
Kraftstationen vågade jag dock inte mig ned till då den övervakas av en boende i närheten.


På resten av området finns det rester kvar som plogar, lastbilar, bilar och annat skrot.

måndag 12 maj 2014

Bron


En bro som var i planer som förföll. Nu står den där utan syfte.

lördag 10 maj 2014

Det dolda huset

In på en liten väg ligger detta hus. Det har nu sett sina bästa dagar och inredning finns det inte mycket kvar av.
måndag 5 maj 2014

Gamla Grängesberg

Man började bryta järnmalm i Grängesberg redan under 1500-talet.
På 1700-talet kom det första raset i gruvan och 1913 talades det om en riktig oro när sprickan mitt i samhället började växa. På 30-talet var delningen ett faktum.
Fler och fler byggnader började då rivas och byggas upp där dagens centrum är.
Skolan flyttades, sjukhuset lades ned, tågstationen flyttades och även kyrka med kyrkogård fick ändra plats.
1970 var hela Gamla Grängesberg utraderat.

I januari 1990 gick det sista lasset med järnmalm från Grängesberg till Oxelösund.
Men 2013 ansökte gruvbolaget om att få starta malmbrytningen igen.